I en intervju i Skolporten berättar Maria Granvik Saminathen om de forskningsresultat som presenteras i hennes avhandling "Effective schools in a segregated landscape: Studies of academic achievement and psychological well-being among adolescents in Sweden".

Maria Granvik Saminathen

Läs hela intervjun i Skolporten

Maria Granvik Saminathen disputerade vid Institutionen för folkhälsovetenskap den 7 maj 2020, hon startar sin anställning som postdoktor vid institutionen, indom två projekt som båda är baserade på skolundersökningar - inom uppdragsforskningsprojektet ”Skolbarns hälsovanor: Individuella och kontextuella kopplingar till psykisk (o)hälsa inom skolans miljö”, som finansieras av Folkhälsomyndigheten, samt inom forskningsprogrammet ”Reproduktion av ojämlikhet genom sammanflätade liv” (RELINK), finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).