Malin Gunnarsson, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap, ingår i ett forskningsprojekt som försöker förstå hur beroendeproblem påverkas under livets många olika omständigheter, och på senaste tiden också under den rådande coronapandemin.
Enligt Malin Gunnarsson är det än så länge oklart hur våra vanor ändras av de pågående restriktionerna.

Malin Gunnarsson. Foto: Privat

"Det kan finnas risk för ökade beroendeproblem, särskilt hos personer som redan tidigare har haft hög alkohol- och narkotikakonsumtion eller tidigare riskbeteenden" säger Malin. "Under dessa omständigheter finns en ökad risk för stress, ångest och nedstämdhet eftersom man är hemma mera, ens rutiner har ändras och man träffar nästan inga närstående eller utomstående. Vissa har till och med förlorat jobbet. Att konsumera alkohol eller narkotika kan därför kännas bra för stunden men kan leda till att negativa känslor förvärras. Därför finns det även en ökad risk för personer som tidigare inte haft beroendeproblem", fortsätter Malin.

Situationen kan också påverka personer som lever med någon som har en ökad alkohol- och narkotikakonsumtion eller tidigare riskbeteenden.

"Det kan vara svårt att komma hemifrån och träffa andra personer som annars skulle innebära ett visst andrum", menar Malin Gunnarsson. "Det kan också finnas en ökad risk för våld i hemmet när alkohol- och narkotikakonsumtionen ökar. Men vi vet idag väldigt lite om hur de här omständigheterna påverkar människors vardag."

Berättelser om beroende

I dagarna startas en forskningsstudie där det finns möjlighet för personer över 18 år som har eller har haft beroendeproblem att anonymt berätta sin historia till en forskare via telefon eller Skype. Deltagarna kan även själva beskriva sin vardag genom att anteckna sina erfarenheter, tankar och aktiviteter i en dagbok.
"Genom att ett flertal personer med varierande erfarenheter av beroendeproblem berättar sin livsberättelse kan man studera viktiga händelser, tankar och livsval som kan ha påverkat personers beroendeproblem", berättar Malin.
Förhoppningen är att kunskapen ska kunna användas för att utforma bättre stöd- och behandlingsalternativ.
"Vår erfarenhet av sådana här studier är att människor kan uppleva det som givande att få reflektera över sitt liv tillsammans med en neutral forskare på det här sättet", säger Malin Gunnarsson, och uppmanar vidare att alla som kan vara intresserade av att bidra med sina erfarenheter att läsa mer på hemsidan beroendeberattelser.com/ eller su.se/publichealth/beroendeberättelser

Jämförelser av självbiografiska berättelser om olika beroenden.

Berättelser om beroenden

Fokus för projektet "Addiction" som ett mönster av relationer i förändring: Jämförelser av självbiografiska berättelser om olika beroenden" är att undersöka erfarenheter av hur olika beroendeproblem kan skapas, stabiliseras och avta. Syftet är att undersöka hur personer med olika former av substans- och beteenderelaterade beroendeproblem själva resonerar kring de faktorer, objekt och processer som påverkar och stabiliserar beroendeproblem.

Studien förväntas ge kunskap till nytta för utformandet av stöd- och behandlingsverksamheter. Att ta hänsyn till och dra nytta av enskilda personers erfarenheter av beroendeproblem är avgörande i utformandet av mer lättillgängliga, attraktiva och verksamma vårdalternativ och för att nå ut till olika målgrupper.

Vid behov av stöd kan du vända dig till någon av följande organisationer:

Stödlinjen: www.stodlinjen.se/#!/
Alkohollinjen: www.alkohollinjen.se/
Droghjälpen: droghjalpen.se/