Kandidatprogram i global management med inriktning mot tyska, 180 hp

Kandidatprogrammet ger dig möjligheter internationellt genom att kombinera en bred ekonomiutbildning med språk. Du kommer att få grundläggande företagsekonomiska kunskaper inom fyra områden: marknadsföring, redovisning, finans och management. Dessutom kommer du att studera kurser som är direkt kopplade till den globala ekonomin, med fokus på kultur, politik, ekonomisk historia och etik. Alla studenter skriver en kandidatuppsats i företagsekonomi den sjätte och sista terminen. Efter examen är du förberedd för arbete i internationella organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor.

Kandidatprogram i språk med inriktning mot tyska, 180 hp

Kandidatprogram i språk har interkulturell prägel och innehåller både teoretiska moment inom språk- och litteraturvetenskap och praktisk språkfärdighetsträ- ning. Målet är att ge gedigna kunskaper i ett eller flera språkämnen. Språkkunskaper ger viktiga fördelar på en allt mer globaliserad arbetsmarknad. Att kunna kommunicera på olika språk är ofta ett krav inom exempelvis turistnäringen, handel och näringsliv, ambassader, förlagsbranschen, media och journalistik samt internationella företag och organisationer.

Kandidatprogram i språk och översättning med inriktning mot tyska, 180 hp

Programmet vänder sig till dig som vill kombinera språkstudier med en yrkesförberedande utbildning. Du läser både kurser i språk och kurser med inriktning på professionell översättning. Du studerar allmänna språkliga aspekter av flerspråkig kommunikation och översättning samt översättares arbetsvillkor. Kurserna innehåller också färdighetsövningar i framförallt facköversättning. Du översätter antingen till svenska från tyska eller från svenska till tyska.

Du kan även läsa tyska inom Ämneslärarprogrammet. Du får då en ämneslärarexamen på avancerad nivå.