Hitler für alle: populärkulturella perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och förintelsen
 

Syftet med Hitler für alle är att ur ett brett perspektiv ställa frågor och problematisera kring populärkulturens referenser till Nazityskland, andra världskriget och förintelsen. Det handlar om företeelser som finns överallt i vår vardag, skenbart utan att någon ägnar närmare eftertanke åt vad dessa referenser egentligen kan tänkas göra med oss. Tanken är att försöka få grepp om ett område som hittills varit mycket lite belyst.  Här ingår texter om Hitler i nutida dagstidningar; om konstnärer som provokatörer med bl a nazismen som symbol; om krigsfilmer som nationell identitetsskapare.

Redaktörer är Eva Kingsepp, fil dr och medieforskare vid JMK Stockholms universitet och Tanja Schult är fil dr i skandinavistik verksam vid historiska institutionen, Stockholms universitet. De övriga skribenterna är forskare och skribenter i olika ämnen och med olika intresse för bokens ämne.

ISBN10: 9173315303
ISBN13: 9789173315302