Click here for English version of this page

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet och Avdelningen för humaniora vid Högskolan i Gävle anordnar en internationell konferens vid Sigtunastiftelsen om Livsfrågor i forskning och i utbildning 27-29 oktober 2016.

Konferensen samlar forskare och lärare som är engagerade i studier av livsfrågor i lärande och undervisning. Som utgångspunkt finns den svenska pedagogiska forskning från 1970-talet då barns och ungas livsfrågor började uppmärksammas av Sven Hartman med flera forskare. Hur formas sådan forskning idag och mot framtiden? Internationella deltagare inkluderar Abby Day, Siebren Miedema, Eva Johansson, Robert Jackson, Gunnar J. Gunnarsson och Maria Szczepanska-Pustkowski bland andra.

Vi inbjuder dig att skicka ett paper-bidrag till parallella sessioner; för vidare instruktioner se Practical issues (12 Kb) . Perioden för inlämningen av paper-bidrag är mellan 15/3 och 1/5. Förslag både på engelska och svenska är välkomna.

Konferensen vill ringa in livsfrågors didaktiska fält: hur man historiskt har arbetat med livsfrågor, livsåskådningar och religioner; vad en övergång från stoff- till elevcentrering kan betyda för förståelsen av livsfrågors roll och funktion; hur arbetet med livsfrågor i skolan och förskolan kan iscensättas idag och vilka framtidsmöjligheter det finns.

Konferensen vill även diskutera livsfrågor på ett mer allmänt plan, den undersöker vilken typ av frågor som sysselsätter barn och ungdomar i dag, och om dessa frågor tas upp i forskning och i utbildning; hur samhälls- och kultursituationen påverkar synen på livsfrågor; samt, vilken livsfrågepedagogikens och didaktikens roll är i formandet av framtidens samhälle.

Om du har frågor, kontakta Geir Skeie geir.skeie@hsd.su.se

Välkommen till denna internationella forskningskonferens vid Sigtunastiftelsen i Sigtuna.

Professor Karin Sporre
Umeå universitet

Professor Geir Skeie
Stockholms universitet

Professor Jari Ristiniemi
Högskolan i Gävle