Ny nationell forskarskola i bildpedagogik och slöjdpedagogik

Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik startar sin verksamhet våren 2020.

Forskarskolan syftar till att utveckla kunskapsområdet visuell, virtuell och materiell kultur samt handlingsburen kunskap. Bild- och slöjdundervisningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Både bild och slöjd är kunskapsområden där det behövs mer forskning och skolutveckling.

Utlysning av licentiatplatser

Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik vänder sig till lärare i hela landet som genom forskarutbildningsstudier vill fördjupa kunskapen inom visuell kompetens och handlingsburet kunnande samt undersöka hur digitala resurser medverkar i lärande och undervisning inom skolämnena bild och slöjd.

En licentiatexamen öppnar upp för flera karriärvägar för bild- och slöjdlärare.

Ansökan

Ansökan öppnar den 1 juli 2019 och stänger den 1 september 2019. Detaljerad information om behörighetskrav, finansiering och hur du ansöker kan du läsa om via: www.fobos.gu.se/ansok

Vill du veta mer?

Läs mer om forskarskolan och ansök via webbplatsen www.fobos.gu.se

Om forskarskolan

Forskarskolan är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Konstfack och Stockholms universitet. Medverkade institutioner är:

Högskolan för design och konsthantverk (HDK), Göteborgs universitet

Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS), Konstfack

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms universitet

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), Stockholms universitet

Vetenskapsrådet finansierar forskarskolan under 2019-2023.