Forskarutbildningen i i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik omfattar 240 högskolepoäng och avslutas med att doktoranden vid en offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Forskarutbildningen i ämnesdidaktik ger en möjlighet att utforska olika aspekter av undervisning och lärande i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

HSD utgör en tvärvetenskaplig forskarmiljö som undersöker undervisning och lärande inom flera humanistiska ämnen i förskola, skola och högre utbildning. Detta innefattar både empiriska, teoretiska och värdeorienterade perspektiv på bildning. För att vara behöriga ska våra doktorander bland annat ha kompetens från ämnesdidaktik och från ämnesstudier inom de aktuella områdena religion, SO och estetiska läroprocesser (musik).

Antagningsordning och Allmän studieplan för utbildningen finner du bland de bifogade filerna längst ner på sidan.