Ht-17

 • ​​Ingrid Carlgren ger en kurs i Praktikutvecklande forskningsansatser och forskningsmetoder 7.5hp (obligatorisk kurs).

 • ​​Geir Skeie, Ketil Thorgersen och Pernilla Andersson ger en kurs i Ämnesdidaktiska traditioner 7,5 hp (obligatorisk kurs).
 • ​Kursen Ämnesdidaktik och citizenship 7,5 hp ges i Marias Ohlsons och Johan Sandahls regi i ett samarbete mellan HSD och Högskolan Dalarna (valbar kurs och den ges på Högskolan Dalarna).

Vt-17

 • Kenneth Nordgren ger en kurs Threshold koncepts 7,5 hp i ämnesdidaktik som är poänggivande för de doktorander som så önskar (valbar kurs).

 • ​Eva Österlind ger en kurs i Ämnesdidaktik med inriktning mot estetiska lärprocesser 7,5 hp (obligatorisk kurs för estetdoktoranderna).

Inplanerade kurser:

 • Ämnesdidaktik med inriktning mot so-ämnena 7.5hp (obligatorisk för so-doktorander).

 • Eventuellt kommer en kurs ges i Learning activity och Verksamhetsteori 7.5hp (valbar kurs)
 • Ämnesdidaktiska forskningstraditioner  vt-18

 • Verksamhetsteori vt-18/ht-18

 • Komparativ ämnesdidaktik ht-17/vt-18

 • Kvantitativa metoder vt-18

 • Academic Writing (köps av engelska institutionen) ht-18

 • Democracy and Citizenship in Education - Social science education today and tomorrow ht-18 (Danmark)

OBS! information om kurser uppdateras inom kort.