”Du lär dig tänka som en nationalekonom”

Anna Seim är forskare och lärare vid Nationalekonomiska institutionen. Hon tycker att en utbildning i nationalekonomi ger en ekonomisk allmänbildning som är värdefull i alla sammanhang.

Anna Seim.
Anna Seim, professor vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Foto: Rickard Kilström

Vad är nationalekonomi?

Nationalekonomi handlar om att förstå samhällets ekonomi och begrepp som arbetslöshet, inflation och tillväxt, men också varför företag och hushåll beter sig som de gör och hur de reagerar på ekonomisk politik.

– Ekonomin är ett mycket komplext system där vi nationalekonomer använder matematiska och statistiska modeller för att förenkla och fokusera på det som vi tror är centralt för en viss fråga. Många uppfattar därför nationalekonomi som något tekniskt, och det är det i viss mån, i alla fall när man går vidare i sina studier. Men det är också det som gör att vi på ett vetenskapligt sätt kan uttala oss om frågor där vi annars bara skulle kunna gissa.

Varför ska jag studera nationalekonomi vid Stockholms universitet?

– Du lär dig tänka som en nationalekonom och får en ekonomisk allmänbildning som är värdefull oavsett vad du sedan tänker studera eller arbeta med.

– Dessutom är närheten till Riksbanken och andra statliga myndigheter helt unik för Stockholm och det gör att vi regelbundet kan ordna gästföreläsningar med till exempel vice riksbankschefer och före detta finansministrar. Det är också en internationell institution och möjligheterna till både student- och forskarutbyte gör att det är en väldigt levande och inspirerande miljö som du får vara del av.

Vad kan jag jobba med när jag är klar?

 Många som har läst hos oss jobbar till exempel på myndigheter, departement, Riksbanken och Konkurrensverket, medan andra går till privata sektorn, på företag, banker eller andra finansiella institut. Det är en bred arbetsmarknad som väntar när man har utbildat sig till nationalekonom.

Mer om Anna Seim

På denna sida