”Man lär sig tänka som en nationalekonom”

Anna Seim är forskare och lärare vid Nationalekonomiska institutionen. Hon tycker att en utbildning i nationalekonomi ger en ekonomisk allmänbildning som är värdefull i alla sammanhang.

Anna Seim

Vad är nationalekonomi?

- Nationalekonomi handlar om att förstå samhällets ekonomi och begrepp som arbetslöshet, inflation, tillväxt men också varför företag och hushåll beter sig som de gör och hur de reagerar på ekonomisk politik.

- Ekonomin är ett mycket komplext system och för att förstå det använder nationalekonomer matematiska och statistiska modeller för att förenkla och fokusera på det som vi tror är centralt för en viss fråga. Många uppfattar därför nationalekonomi som något tekniskt, och det är det i viss mån, i alla fall när man går vidare i sina studier, men det är också det som gör att vi på ett vetenskapligt sätt kan uttala oss om frågor där vi annars bara skulle kunna gissa.

Varför ska man studera nationalekonomi vid Stockholms universitet?

- Man lär sig tänka som en nationalekonom och får en ekonomisk allmänbildning som är värdefull oavsett vad man sedan tänker sig studera eller arbeta med.

- Jag skulle vilja säga att den fysiska närheten som finns till Riksbanken och andra statliga myndigheter är helt unik för Stockholm och den gör att vi regelbundet kan ordna gästföreläsningar med till exempel vice riksbankschefer och före detta finansministrar. Det är också en oerhörd internationell institution och möjligheterna till både student- och forskarutbyte gör att det är en väldigt levande och inspirerande miljö som man får vara del av.

Vad kan man få för jobb om man har studerat nationalekonomi?

- Många av dem som läst hos oss börjar att jobba på till exempel på myndigheter, departement, Riksbanken och Konkurrensverket medan andra går till privata sektor och börjar arbeta på företag, banker eller andra finansiella institut. Det är generellt väldigt brett vad man kan arbeta med när man har utbildat sig till nationalekonom.

Om Anna

På denna sida