Examinationsinformation Nationalekonomi I, hel- och halvfart

Här hittar du lite samlat information om vad som gäller vid tentamen hos oss.

Kom ihåg att för att få skriva tentamen måste du anmäla dig i tid via Ladok. Som oanmäld kan du alltså inte skriva tentamen, varför det är viktigt att du kontrollerar att din anmälan har blivit registrerad i Ladok.

 

Kom ihåg att du måste ha anmäld dig i tid!

Legitimation

Du ska uppvisa godkänd legitimation för tentamensvakt. Utan giltig legitimation får du inte tentera och kommer att avvisas från skrivsalen. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Har du utländsk identitetshandling godkänns den om identitetshandlingen inte måste översättas för att du ska kunna identifieras.

 

Duggor och omduggor

  • Duggor är en delexamination där du kan få betyget G eller U. 
  • Du har möjlighet till omdugga om du inte har fått godkänt på en dugga.
  • Examinationer med godkänt betyg får inte skrivas om. Du kan alltså inte höja ditt betyg.

Tentamen och omtentamen

  • På samtliga kurser ges en ordinarie tentamen och en omtentamen per kurs varje gång kursen ges.
  • Du kan skriva om din tenta (då du inte har fått godkänt betyg) hur många gånger som helst. Detta gäller om kursen inte har upphört eller gjorts om. Har den det, kontakta din kursadministratör.
  • Är du registrerad på Nationalekonomi I helfart kan du tentera på halvfartskurserna (Mikro och Makro) och vice versa. Men då kan du inte ta med dina poäng (credits) som du har fått på den kurs du är registrerad på. Kontakta kursadministratören om du vill göra det.

Delexamination

  • På Nationalekonomi I ges en seminarieserie där du maximalt kan få poäng (credits). För att få credits behöver du genomföra seminarieserien med godkänt resultat (obligatorisk närvaro, inlämningsuppgifter, redovisning och opponering). Du får bara missa närvaro på ett tillfälle, då får du en extra inlämningsuppgift att göra.
  • Credit innebär att du inte behöver lösa vissa frågor på en tenta. Du kan bara använda dessa credits första gången du är registrerad på en kurs, de gäller inte vid omregistrering.
  • Om du saknar credit kan du i mån av plats genomgå ny seminarieserie. Du är alltså inte garanterad en ny plats.  Kontakta respektive kursadministratör för mer information.
 

Betyg

Betyg från duggor och tentor meddelas via Ladok senast 15 arbetsdagar efter examinationen. Examinationer med godkänt betyg i Ladok får inte skrivas om.

Slutbetyg på kurs inom Nationalekonomi I ges när du har godkänt betyg på Dugga 1, Dugga 2 och tentamen. Slutbetyget på kursen blir samma som betyget på tentamen.

Utlämning av duggor och tentor

När du har fått ditt betyg kan du hämta din dugga eller tenta. Har du inte hämtat din tenta så slängs den efter två år.

Begäran om omprövning/rättelse av betyg

Om du vill begära omprövning/rättelse av betygsbeslut, be om att få en kopia av tentan och fyll i blanketten "begäran om omprövning/rättelse av betyg". Lämna in blanketten så snart som möjligt. Examinators betygsbeslut kan inte överklagas.

Tentamensgenomgång

För vissa kurser anordnas tentamensgenomgång efter första tentamenstillfället. Tid och plats framgår av tentamensschemat. Vid tentamensgenomgången går rättande lärare igenom hur svaren på frågorna bedömts och vad som krävs för respektive betyg.

 

Institutionens kurser har en sjugradig skala: godkänt betyg är A till E där A är högst.

Information om betygskriterierna ser du i kursplanen för respektive kurs. Den kan du söka upp i kursdatabasen SISU.

I normalfallet examineras kurserna skriftligt enligt betygsskala:

7-gradigt betyg Procent på tentamen
A 90-100%
B 75-89%
C 60-74%
D 50-59%
E 45-49%
F eller Fx 0-44%

 

På denna sida