CHESS

Om CHESS

Centre for Health Equity Studies (CHESS) grundades år 2000 som ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet. CHESS huvudsakliga forskningsområde rör ojämlikhet i hälsa, d.v.s. systematiska skillnader i hälsa och överlevnad mellan individer och mellan socialt definierade grupper. Ojämlikhet i hälsa är ett fenomen som inbegriper processer av många olika slag, både i samhället och i kroppen, och kompetenser från såväl socialvetenskapliga som beteendevetenskapliga och medicinska discipliner behövs därmed om man vill ta ett mer samlat grepp på detta fenomen.

Därför har CHESS en tydlig tvärvetenskaplig prägel, där sociologer, psykologer och folkhälsovetare samlas för att arbeta tillsammans kring dessa frågor. Just på grund av den komplexitet som ryms i frågan om hur ojämlikhet i hälsa uppkommer och återskapas i generation efter generation finns det sannerligen ett både vetenskapligt och samhälleligt behov av att kraftsamla kring just detta forskningsområde.

I januari 2018 bildade CHESS tillsammans med SoRAD Institutionen för folkhälsovetenskap.

Forskning

Det forskningsparadigm som växt fram vid CHESS bygger på två dimensioner som är centrala för att förstå hur ojämlikhet i hälsa uppkommer och vidmakthålls. Den ena är betydelsen av såväl mer avlägsna sociala strukturer som mer individnära förhållanden och relationer för hur enskilda individer fungerar och mår (Struktur-individ-biologi). Den andra är hur alla dessa faktorer spelar sin roll över hela livsförloppet, från vaggan till graven, för generationer vars liv följer och överlappar varandras genom historisk tid (Barndom-vuxenliv-ålderdom).

CHESS styrelse 2021

Ordförande:
Marie Hasselberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
Föreståndare:
Bitte Modin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet
Ledamöter:
Carin Lennartsson, Aging Research Center, Karolinska institutet
Peter Skogman Thoursie, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Personalrepresentant:
Karl Gauffin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

CHESS dokument

Kontakt

Prefekt
Mikael Rostila
08-16 44 16
mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
08-16 36 03
jenny.cisneros@su.se

Kontaktuppgift för CHESS

Föreståndare för CHESS:

Bitte Modin

Telefon: 08-16 44 66
E-post: bitte.modin@su.se