Styrelse

SoRADS styrelse 2019

Ordförande:
Johan Edman, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Föreståndare:
Jessica Storbjörk, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Ledamöter:
Robin Room, Centre for Alcohol Policy Research at Turning Point Alcohol and Drug Centre in Fitzroy, Victoria, Australien
Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten

Personalrepresentant:
Jonas Landberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Kontakt

Prefekt
Mikael Rostila
08-16 44 16
mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
08-16 36 03
jenny.cisneros@su.se

Kontaktinformation för SoRAD

Föreståndare:
Jessica Storbjörk
Telefon: 08-16 14 68
E-post: jessica.storbjork@su.se