Publikationer

Publikationer

Bild på böcker

Här presenteras en översikt över publikationer av forskare som var aktiva vid SoRAD, med rapporter i bland annat SoRAD:s egen rapportserie samt avhandlingar, artiklar, böcker och bokkapitel.

Kontaktinformation för SoRAD

Föreståndare:
Jessica Storbjörk
Telefon: 08-16 14 68
E-post: jessica.storbjork@su.se

SoRADs publikationer 1999-2017

Papyrusrullar

Lista över SoRADs avhandlingar

Lagerkrans och doktorsdiplom