Thor Norström, professor emeritus i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI) har tillsammans med forskaren Jonas Landberg vid Institutionen för folkhälsovetenskap har han använt försäljningssiffror från Systembolaget för att studera hur förändringar i alkoholkonsumtion påverkar den alkoholrelaterade dödligheten i olika utbildningsgrupper.

Tre grupper som fördelades enligt utbildningslängd jämfördes med två typer av dödfall (alkoholspecifika dödfall och sk "våldsam död"). Resultaten visar att en ökning av alkoholkonsumtionen gav närmare 14 gånger högre effekt för den alkoholspecifika dödligheten för gruppen med lägre utbildningsnivå, jämfört med gruppen med högre utbildning. Utvecklingen är liknande för de våldsamma dödsfallen med en betydligt högre påverkan på gruppen med lägre utbildningsnivå. Resultaten visar också att sambandet mellan dödlighet och alkoholkonsumtion blir tydligare ju lägre utbildningsnivån blir.

Läs mer om studien i en artikel hos Institutionen för social forskning:
Alkoholrelaterad dödlighet drabbar lågutbildade mest när alkoholkonsumtionen ökar

Länk till publikationen i Drug and Alcohol Review

Norström, T. and Landberg, J. (2020), The link between per capita alcohol consumption and alcohol‐related harm in educational groups. Drug and Alcohol Review. doi:10.1111/dar.13114

Jonas Landberg, Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Vilhelm Stokstad / Kontinent
Thor Norström, professor emeritus i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI). Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet