Om boken

Den orättvisa hälsan ger en översikt av det tvärvetenskapliga forskningsfältet inom ojämlikhet i hälsa: hur den uppstår, hur den kan mätas och förklaras, hur den varierar över livscykeln och vad vi kan göra för att minska den. Läsaren får ett samhälleligt perspektiv på hälsa, sjukdom och livslängd med utgångspunkt i sociala bestämningsfaktorer.

Boken vänder sig till studerande inom folkhälsa, samhällsvetenskapliga ämnen, vård och medicin. Den riktar sig även till verksamma, policyformulerare och beslutsfattare inom folkhälsoområdet.

Den nya upplaga har uppdaterats med nya forskningsrön, statistik och aktuella referenser inom området ojämlikhet i hälsa. Den första upplagan har varit väldigt uppskattad vid olika utbildningar i universitetsvärlden och bland forskare och beslutsfattare.

Om författarna

Redaktörer:

Mikael Rostila & Susanna Toivanen (Red)
Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap och prefekt på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

Susanna Toivanen, professor i sociologi och verksam på Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola och som forskare på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

Medförfattarna är forskare och experter inom bland annat folkhälsa, sociologi, socialmedicin och epidemiologi.

Hitta till boken

Boken finns tillgänglig hos Liber