Katarina Winter, forskare. Photo: Vilhelm Stokstad / Kontinent

Katarina Winter är nydisputerad forskare i sociologi vid Sociologiska institutionen och SoRAD vid Institutionen för folkhälsovetenskap (SoRAD - Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning). Hennes avhandling bygger på kvalitativa studier av tre olika sammanhang där forskare och experter inom beroendefältet möter ”icke-experter” (lekmän, där även politiker och journalister ingår). Katarina Winter har observerat deltagare på en konferens om medberoende, intervjuat tidningsläsare om hur de uppfattar forskning om beroende kopplat till hjärnan och observerat möten med landstingspolitiker och tjänstemän.

Hos Sociologiska institutionen hittar du en intervju med Katarina Winter om avhandlingen och hennes forskning: www.sociology.su.se/om-oss/nyheter/expertkunskap-om-beroende-skapas-i-mötet-mellan-expert-och-allmänhet

Länk till avhandlingen:

Everybody knows?: Conversational coproduction in communication of addiction expertise