Professor Olle Lundberg
Professor Olle Lundberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet. Foto: Marianne Berggren/Stockholms universitet

Om forskning ska vara samhällsrelevant måste den också ägna sig åt hur vi kommer dit vi borde vara. Att skilja mellan vad som är kunskapsbaserade argument för en åtgärds lämplighet och åsikter om vad som bör göras tillhör också god forskarsed, skriver Jonas Björck, generaldirektör för Forte och Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies samt huvudsekreterare för Forte, i en replik på Vetenskapsrådets inlägg om debattklimatet i forskarsamhället.

Läs inlägget i tidningen Curie:
Hur vi ska nå målet kräver också forskning

Läs mer om Forte:
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Om Olle Lundberg:
Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies vid Institutionen för folkhälsovetenskap samt huvudsekreterare för Forte