Forte Fokus består av en serie korta skrifter där forskare sammanfattar forskning med koppling till coronapandemin. Forskarna ansvarar för urval och presentation av forskningen i Forte Fokus.

Ojämlikhet och hälsa

I Forte Fokus har Mikael Rostila och Agneta Cederström bidragit med en artikel med fokus på hur socio-ekonomisk ojämlikhet gör så att pandemin drabbar utrikesfödda hårdare, vissa grupper utlandsfödda personer löper högre risk att dö i sviterna av covid-19 än de som är födda i Sverige.

Huvudbudskap

I artikeln lyfts följande huvudbudskap fram:

  • Skillnader i boende och socioekonomiska förhållanden förklarar ungefär hälften av den ökade dödligheten i covid-19 bland vissa grupper av utrikesfödda.
  • Trångboddhet och hög befolkningstäthet som i vanliga fall inte utgör riskfaktorer för dödlighet har under pandemin gjort vissa grupper av utrikesfödda mer sårbara för covid-19.
  • Låg utbildning, inkomstnivå och arbetslöshet har också betydelse för överdödligheten. Personer med vissa yrken måste ha mer kontakt med andra människor, kan inte arbeta hemifrån och är i större utsträckning beroende av kollektivtrafiken, vilket kan öka smittorisken för dem och äldre anhöriga.
  • Nu och under framtida pandemier behövs ökad medvetenhet kring effekter av ojämlikhet på smittrisk och dödlighet bland grupper av utrikesfödda. Preventiva åtgärder som skyddar dessa är en viktig fråga för beslutsfattare både på nationell och regional nivå.

Läs hela artikeln i Forte Fokus

Om Forte Fokus

Forte Fokus är en serie skrifter där forskare på uppdrag av Forte sammanfattar sin forskning med koppling till corona­pandemin. Även om den innebär nya utmaningar för samhället kan existerande kunskaper ge en uppfattning om förväntade effekter och problem. Forskarna ansvarar för urval och presentation av forskningen i Forte Fokus.
Länk till Forte Fokus

Bild: Mostphotos