Studien visade bl a att det gick att se en ökad dödlighet bland föräldrar som förlorat ett barn runt dödsfallets årsdag