Fördelar, spänningar och motsägelsefulla incitament i välfärdssystemet

Fördelar, spänningar och motsägelsefulla incitament i välfärdssystemet:

Vänligen fyll i formuläret nedan

Kontakta redaktör

Captcha

För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att använda captcha-funktionen nedan.

Tillbaka till artikeln

Kontakt

Prefekt
Mikael Rostila
08-16 44 16
mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
08-16 36 03
jenny.cisneros@su.se

Projektinformation

Titel: Fördelar, spänningar och motsägelsefulla incitament i välfärdssystemet: New Public Management i svensk missbruks- och beroendevård

Projektledare: Jessica Storbjörk
Övriga projektdeltagare: Jessica Storbjörk, Kerstin Stenius, Erik Antonsson samt delvis/tidigare även Filip Roumeliotis, Eva Samuelsson och Irja Christophs
Projektperiod: 1 januari 2016-30 juni 2019
Finansiering: Riksbankens Jubileumsfond (RJ, Stiftelsen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning), Dnr P14-0985