Har du aldrig pratat med någon om de bekymmer som ditt spelande har medfört?

Eller har du erfarenheter av att ha tagit hjälp av närstående, Stödlinjen, internetbehandling, privata vårdgivare, självhjälpsorganisationer, socialtjänsten, vårdcentralen eller andra vårdgivare angående problem med ditt spelande?

Så här går det till

Om du är intresserad av att ställa upp i en intervju kan du kontakta forskaren Eva Samuelsson via telefon, sms eller e-post (kontaktuppgifter nedan). Vi kommer då överens om en tid för en intervju. Intervjun genomförs på telefon, spelas in och tar ungefär 45 minuter. Intervjun innehåller frågor om spel och spelproblem samt funderingar kring och erfarenheter av hjälpsökande. Som tack för din medverkan får du en symbolisk gåva i form av biocheck.

Dina svar är skyddade

Ditt deltagande är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Det kommer inte framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. De uppgifter du lämnar är skyddade och ingen obehörig kommer att veta att du deltagit eller kunna se hur just du har svarat. Resultaten publiceras i artiklar och rapporter och redovisas på vår hemsida. Studien är godkänd av etikprövningsnämnden.

Är du intresserad av att delta?

Kontakta:
Eva Samuelsson
Forskare, fil. dr i socialt arbete
Telefon: 08-16 17 54
SMS: 072-148 96 08
E-post: eva.samuelsson@socarb.su.se 

Läs mer om Eva Samuelsson

Om forskningsstudien

Syftet med studien är att öka kunskapen om olika erfarenheter och behov av stöd och behandling bland personer med överdrivet spelande.

Dina erfarenheter är till stor hjälp för att utveckla bra stöd och behandling för att förebygga och hantera spelproblem i framtiden. Studien genomförs med stöd av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Studien ingår i forskningsprogrammet Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS – Responding to and Reducing Gambling Problem Studies) vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet och genomförs på Institutionen för socialt arbete. Läs mer om REGAPS

Spel om pengar

Spel om pengar definieras som spel med satsning av pengar, och där slumpen på något sätt är inblandad. Vanliga spelformer är lotter, bingo, spelmaskiner, kasinospel, sportspel, nummerspel som Keno och Lotto och hästspel som trav.

Ungefär 134 000 personer bedöms ha spelproblem i Sverige. Det kan röra sig om att spela för mer än vad man tänkt sig, att bli stressad eller få ångest till följd av spelandet eller att få ekonomiska problem. Det är dock ovanligt att personer som spelar för mycket söker stöd av utomstående för att hantera detta.

Hit kan du vända dig för stöd:

Stödlinjen www.stodlinjen.se

Spelberoendes riksförbund www.spelberoende.se 

Spelberoendegruppen www.spelberoendegruppen.com

Spelfriheten www.spelfriheten.se