Sedan den 1 januari 2019 är stora delar av den svenska spelmarknaden omreglerad till ett licenssystem. Forskningsprojektet "Självavstängning från spel om pengar i det nationella registret Spelpaus: Motivationer, effektivitet och individuella konsekvenser" är ett delprojekt inom forskningsområde 4 (WP4) i forskningsprogrammet REGAPS, och har som syfte att kartlägga och analysera det nationella självavstängningsregistret Spelpaus.

Inom forskningsprojektet är vi intresserade av att veta vilka som väljer att stänga av sig i Spelpaus, deras motiv för att stänga av sig, synen på fördelar och brister i systemet, och deras spelande före och efter avstängning.

Studien består av en webb-enkät som riktar sig till personer som stängt av sig i Spelpaus någon gång sedan 1 januari 2019. Enkäten tar mellan 5-15 minuter att genomföra. Deltagandet är frivilligt och anonymt.

Gå vidare till enkäten på Spelpaus.se

Projektansvarig:
Jenny Cisneros Örnberg

Till enkäten på Spelpaus.se