Sedan den 1 januari 2019 är stora delar av den svenska spelmarknaden omreglerad till ett licenssystem. Forskningsprojektet "Självavstängning från spel om pengar i det nationella registret Spelpaus: Motivationer, effektivitet och individuella konsekvenser" är ett delprojekt inom forskningsområde 4 (WP4) i forskningsprogrammet REGAPS, och har som syfte att kartlägga och analysera det nationella självavstängningsregistret Spelpaus.

Till enkäten på Spelpaus.se

Inom forskningsprojektet är vi intresserade av att veta vilka som väljer att stänga av sig i Spelpaus, deras motiv för att stänga av sig, synen på fördelar och brister i systemet, och deras spelande före och efter avstängning.

Studien består av en webb-enkät som riktar sig till personer som stängt av sig i Spelpaus någon gång sedan 1 januari 2019. Enkäten tar mellan 5-15 minuter att genomföra. Deltagandet är frivilligt och anonymt.

Gå vidare till enkäten på Spelpaus.se

Projektansvarig:
Jenny Cisneros Örnberg