Om du är antagen till någon av kurserna på Romanska och klassiska institutionen kan bedömning av om du kan få tillgodoräkna tidigare studier inom eller utanför Sverige göras mot den kursen, ibland även av kurser som ligger på högre nivå inom samma ämne.

Ansökan görs på särskild blankett:

Bifoga utförlig dokumentation som visar innehållet i det du har läst, samt diplom eller annat som visar examen, kurstitlar etc. Om du har fått ett utlåtande från Universitets- och Högskolerådet (UHR) ska detta bifogas.

Handläggningstiden för tillgodoräknande är c:a 1-2 månader. Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas. Observera att du måste ha blivit klar med minst 7,5 hp på Stockholms universitet innan tillgodoräknande kan registreras i Ladok.

Ifylld och underskriven blankett skickas till:

Stockholms universitet
Romanska och klassiska institutionen
att: studievägledare – ämne: (ange vilket ämne)
106 91 Stockholm

OBS! Du som är antagen till Ämneslärarprogrammet på Stockholms universitet ska ansöka om tillgodoräknande via din hemvist-institution.

Förhandsbesked

Endast i mån av tid kan vi göra en preliminär bedömning av vad som kan tillgodoräknas i våra kurser och det kan dröja 2-3 månader innan vi kan ge besked. Vid terminsstart och terminsavslut har vi extra hög arbetsbelastning.

Observera att ett förhandsbesked endast görs utifrån aktuella kurser, om starten för dina studier dröjer kan kurser ha ändrats och annan bedömning kan då bli aktuell.

Har du frågor om tillgodoräknande?

Om du undrar över något kring tillgodoräknande, kontakta våra studievägledare i respektive ämne.