Doktorandrådet är ett organ inom Stockholms universitets studentkår (SUS) och har till uppgift att tillvarata, främja och bevaka de studerandes intressen i studiefrågor under studietiden. Doktorandrådet ska även nominera representanter till institutionsstyrelsen samt andra instanser där angelägenheter för doktoranderna diskuteras och behandlas. Riktlinjer för verksamheten är framtagen av SUS.

Doktorandrådet träffas minst en gång per termin men vanligtvis träffas vi oftare för att diskutera relevanta frågor som berör oss.

Medlemmar: Alla inskrivna doktorander vid institutionen har närvaro-, yttrande- och rösträtt.

Ordförande: Linnea Kjellsson
Vice ordförande: Laura Azalia Sánchez Trejo

Posterna inom doktorandrådet utses en gång per år.

Länkar

Doktorandstöd
Stockholms universitets studentkår
Doktorandombudsmannen
Doktorandhandboken.nu