Grekiska I, 1, 15 hp:

Grundläggande kännedom om det klassiska grekiska språket förmedlas. Du får lära dig grunddragen i grammatiken och övas i att läsa texter på klassisk grekiska. Kursen är i första hand avsedd att ge en grund för vidare studier i grekiska. Den är även lämplig för den som för studier eller forskning inom andra ämnesområden behöver elementära kunskaper i grekiska.

Länkar till info nedan:

H17 | Schema | Kursplan och anmälan |

H18 | Schema | Kursplan och anmälan |