Kursbeskrivning 

Kursen vänder sig till blivande ämneslärare i franska. Kursen ger ytterligare förbättrad språkfärdighet och har ett tydligt vetenskapligt anslag. Stor vikt läggs på att utveckla den skriftliga framställningsförmågan i specifika textformer. I kursen ingår även ett självständigt arbete. Därutöver ges en orientering inom två forskningsområden knutna till andraspråksinlärning och kulturstudier.

V20 | Schema | Kursplan | Lärplattform: Athena

H19 | Schema | Kursplan