Behörighet

Anmälan till höstterminen är öppen mellan 15 mars – 15 april

Grundnivå 

Franska, förberedande kurs, 30 hp
Franska, förberedande kurs I, 15 hp
Franska, förberedande kurs II, 15 hp
Franska I, 30 hp
Fransk grammatik och ordkunskap, 7.5 hp
Franska, muntlig språkfärdighet, 7.5 hp
Kvinnliga röster i den franskspråkiga litteraturen, 7.5 hp
Franska I i Frankrike, 30 hp
Kultur och politik i dagens Frankrike, 7.5 hp
Franska II, 30 hp
Kommunikation och språkvetenskap, 7.5 hp
Franska III, 30 hp
Franska, kultur och identitet, 7.5 hp
Interkulturalitet och kommunikativ kompetens, 7.5 hp
Franska: tematiska litterära studier: Resan, 7.5 hp
Franska Kandidatkurs, 30 hp


Kurser inom lärarprogram

Franska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Franska I i Frankrike, inom ämneslärarprogrammet, 30 hp
Franska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Franska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp


Avancerad nivå

Mediafranska: språk och diskursanalys, 7.5 hp
Postmoderna franska tänkare, 7.5 hp
Medeltidsfranska och filologi, 7.5 hp
Franska: poetik och litterär kontext, 7.5 hp
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik, 7.5 hp
Fransk lingvistik och diskursanalys, 7.5 hp