Behörighet

Grundnivå 

Franska, förberedande kurs, 30 hp
Franska, förberedande kurs I, 15 hp
Franska, förberedande kurs II, 15 hp
Franska I, 30 hp
Modern fransk litteratur, 7.5 hp
Kultur och samhälle i Frankrike, 7.5 hp
Franska I i Frankrike, 30 hp
Franska II, 30 hp
Franska II för internationella studenter, 30 hp
Frankofoni: språk, kultur och litteratur, 7.5 hp
Franska III, 30 hp
Franska, kultur och identitet, 7.5 hp
Interkulturalitet och kommunikativ kompetens, 7.5 hp
Franska: tematiska litterära studier: Hjälten, 7.5 hp
Franska Kandidatkurs, 30 hp

 

Kurser inom lärarprogram

Franska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Franska I i Frankrike, inom ämneslärarprogrammet, 30 hp
Franska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Franska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp


Avancerad nivå

Mediafranska: språk och diskursanalys, 7.5 hp
Postmoderna franska tänkare, 7.5 hp
Medeltidsfranska och filologi, 7.5 hp
Den franskspråkiga romanen av idag, 7.5 hp
Fransk litteratur: genreteori och estetik, 7.5 hp
Andraspråksinlärning: romanska språk, 7.5 hp
Förmedling av romansk litteratur i en global värld, 7.5 hp

Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik, 7.5 hp