Kursen befäster och utvecklar den muntliga språkfärdigheten. Stildrag och språkliga register betonas och övningar i olika muntliga kommunikationsformer ingår. Kursen ger en bred översikt över språkvetenskapens utveckling. Det vetenskapliga förhållningssättet introduceras och framhävs i alla delkurser genom teoretiska diskussioner och ett problematiserande perspektiv.

Kursen består av tre delkurser:

Fonetik och fonologi 1,5 högskolepoäng Studiet av franskans fonetik och fonologi fördjupas med hjälp av teoretiska beskrivningsmodeller. En stor del av kursen ägnas den moderna franskans fonologi och aktuella tendenser inom franskans uttal. Parametrar som kontext, register och variation är viktiga utgångspunkter i undervisningen.

Lingvistik I, 3 högskolepoäng Kursen ger en bred översikt över språkvetenskapens utveckling och viktigaste grenar. Därutöver koncentreras kursen till morfologi, syntax och semantik. Vidare ger kursen studenterna adekvata verktyg för att kunna analysera och reflektera kring språk utifrån ett vetenskapligt, deskriptivt perspektiv.

Talkommunikation, 3 högskolepoäng Kursen behandlar den talade moderna franskans särdrag och tendenser. Studenten fördjupar sig i att kommunicera på franska i både förberedda och icke förberedda situationer. I kursen ingår hörförståelseövningar.

H17 | schema | Kursplan och anmälan