Kursen ger en bred genomgång av kultur, geografi samt modern historia och samhällsförhållanden i Frankrike. Grundläggande begrepp inom kulturella studier gås igenom och länkas till Frankrikes allmänna roll som kulturbärare. Under kursen diskuteras och värderas olika text- och medietyper, i synnerhet sakprosa samt bild- och audiovisuella medier.

V18 SchemaKursplan och anmälan