Kursen ger studenten metoder och verktyg för att självständigt kunna producera en textkritisk utgåva av ett medeltida källmaterial. Kursen rymmer paleografi, kodikologi, presentation av medeltida bokproduktion samt en genomgång av textkritiska metoder. Studenten bereds tillfälle att tillämpa de teoretiska kunskaperna på ett medeltida, av läraren utvalt franskspråkigt källmaterial.

H17 | Schema | Kursplan och anmälan