Kursbeskrivning 

Kursen befäster och utvecklar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten, ger en orientering i italiensk litteraturhistoria. Inom alla delkurser betonas språkets pragmatiska dimension genom t.ex. studium av litterära stildrag och språkliga register samt övning i olika muntliga och skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga förhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

V19 Schema
Helfart/Halvfart | Kvartsfart (kväll) 

kursplan och anmälan 

H19 Schema
Helfart/Halvfart | Kvartsfart kväll 
kursplan och anmälan