Kursbeskrivning 

Kursen fördjupar den skriftliga språkfärdigheten och introducerar studenten till akademiska textproduktionen. Kursen ger en fördjupning i italiensk litteraturvetenskap och språkvetenskap med syfte till att förbereda studenterna för kommande examensarbete. Man studerar litterära stildrag och språkliga register samt övar i olika muntliga och skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga förhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

V19 schema
Helfart/Halvfart | Kvartsfart (kväll)  
Kursplan och anmälan

H19 schema
Helfart/Halvfart | Kvartsfart kväll
Kursplan och anmälan