Kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen (15 hp).

I examensarbetet utför studenten en begränsad forskningsuppgift med inriktning på språkvetenskap eller litteraturvetenskap. Studenten erhåller kunskaper om forskningsmetodik och normer för hur vetenskapliga uppsatser bör utformas.

V20 Kursplan och anmälan