Du förbättrar din läsförståelse genom att läsa enklare skönlitterära texter och övar din hörförståelse genom att se italiensk film. Din italienska utvecklas i samband med att du får diskutera och kommentera innehållet i texterna och filmerna samt genom genom olika inlämningsuppgifter.

Kursmaterial

För aktuellt kursmaterial hänvisas till kurssajten i Mondo, mondo.su.se och till undervisande lärare.

| Distanskurs | Kursplan och anmälan |