En större uppsats motsvarande magisterexamen skrivs inom ämnet italienska. Examensarbetet är forskningsförberedande och syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter vad gäller att planera, genomföra och skriftligt redovisa ett självständigt och väl avgränsat forskningsprojekt i det som är studentens huvudinriktning.

Kursmaterial

För aktuellt kursmaterial hänvisas till kurssajten i Mondo, mondo.su.se och till undervisande lärare.

Kursplan och anmälan