Behörighet

Anmälan till vårterminen är öppen mellan 15 september - 15 oktober.

Avancerad nivå

Klassisk och efterklassisk litteratur, 7.5 hp