Behörighet

Grundnivå

Latin I, 1, 15 hp
Latin I, 2, 15 hp
Latin III, 30 hp
Medeltidslatin för nybörjare, 7.5 hp