Latinamerikastudier

  Aktuella utbildningar i latinamerikastudier

  Latinamerikastudier – kurser på avancerad nivå

  Latinamerikastudier har ett utbud av kurser på avancerad nivå. Ett urval programkurser är sökbara inför varje termin.

  Web_10981209-via-balcon-pedestrian-path-in-la-paz-bolivia

  Bachelor Programme in Latin American Studies, 180 credits

  Latin America is changing. New movements and ideas are gaining ground; patterns of trade are altered; poverty decreases. While the continent seeks a place in a globalized world, political and economic developments offer opportunities for previously marginalized groups to demand acceptance and rights. Progress notwithstanding, several of the countries on the continent continue to be marked by the inequality and instability that has plagued their pasts. The interaction between past, present and current tendencies is at the center of Latin American Studies. It is a multidisciplinary subject, whose methods and theories are derived primarily from the social sciences.

  Latinamerika_Karta

  Master programme in Latin American Studies, 120 hp

  The Master Program in Latin American studies at Stockholm University gives you a wide orientation regarding the questions and challenges that the continent faces as well as the tools to address them. The program is designed to provide participants with a solid foundation for future work with Latin America in areas such as public administration, academic research, international organizations, development co-operation and journalism.

  Latinamerikastudier: En mångfald av metoder för att förstå en dynamisk kontinent

  Latinamerika förändras. Nya rörelser och idéer vinner mark, handelsmönster ändras, fattigdomen minskar. Samtidigt som kontinenten söker sin roll i dagens globala sammanhang, ger den politiska och ekonomiska utvecklingen möjlighet för tidigare uteslutna och marginaliserade grupper att kräva sina rättigheter. Men trots framstegen fortsätter många av länderna på kontinenten att präglas av den ojämlikhet och instabilitet som kännetecknade deras förflutna. Samspelet mellan historien, nutiden och utvecklingstendenser står i centrum för Latinamerikastudier. Det är ett tvärvetenskapligt ämne vars metoder och teorier hämtas från samhällsvetenskaperna. Utöver studiet av Latinamerika i stort ges studenterna möjlighet att fokusera på enskilda teman och geografiska områden inom världsdelen. På högre nivåer diskuteras hur samhälls- och humanvetenskapliga teorier kan berikas av exempel och insikter från kontinenten.

  Latinamerikainstitutet

  Latinamerikainstitutets uppgift är att bedriva och främja forskning och utbildning om Latinamerika och Karibien, informera om aktuella samhällsförhållanden och driva biblioteks- och dokumentationsverksamhet. Institutet är en del av Stockholms universitet.

  Utbildningar vid Romklass

  Till utbildningskatalogen
  dagens schema ingångssida
  Schema_Puff

  Kontakt

  Besöksadress
  Romanska och klassiska institutionen
  Universitetsvägen 10 B-C, plan 5
  Frescati, Stockholm

  Postadress
  Romanska och klassiska institutionen
  Stockholms universitet
  SE – 106 91 Stockholm

  Studentexpedition
  Rum: B598, plan 5, B-huset
  E-post: expedition.romklass@su.se

  Franska
  08-16 3437 

  Italienska
  08-16 2922 

  Portugisiska & klassiska språk
  08 16 4267 

  Spanska & latinamerikastudier
  08-16 3436 

   

  Kandidatprogram i språk Ings
  puff_Bachelor ProgrammeLAI_251x66_avdsida+ingangssida
  PuffMasterProgramme

  Stockholm University on social mediaStockholm University on Facebook Stockholm University on Instagram Stockholm University on Linkedin Stockholm University on Twitter Stockholm University on YouTube