Kursen ger en grund för litteraturstudier ur ett intersektionellt perspektiv, där betydelsen av genus, klass och etnicitet för texters innehåll och form tas upp. Läsning av såväl teoretiska som skönlitterära texter ingår, med tonvikt på genusperspektiv/postkolonialt perspektiv, texter skrivna av kvinnliga författare och förutsättningar för kvinnors kreativa skapande i ett historiskt perspektiv.

V19 | Schema | Kursplan och anmälan

V20 Schema | Kursplan och anmälan

Kurslitteraturlistan, se nedan.