Kursen vänder sig till dem som saknar förkunskaper i portugisiska. Under kursen får studenten grundläggande kunskaper i portugisiskans språkstruktur och ordförråd och tillägnar sig språkfärdighet på elementär nivå, för att kunna läsa och skriva enklare texter och samtala om vardagliga ämnen. Kursen behandlar även portugisiskans spridning i världen och olika aspekter av kultur- och samhällsliv i länder där portugisiskan har en officiell ställning eller finns närvarande som minoritetsspråk eller invandrarspråk.

H17 Schema: 
Full-time/Heltid, Grupp 1, Global Management
Heltid, Grupp 2
Deltid |
| Kursplan och anmälan |

V18 Schema:
Heltid | Deltid |
| Kursplan och anmälan |

Kurslitteratur, se nedan