Kursen vänder sig till dem som saknar förkunskaper i portugisiska. Under kursen får studenten grundläggande kunskaper i portugisiskans språkstruktur och ordförråd och tillägnar sig språkfärdighet på elementär nivå, för att kunna läsa och skriva enklare texter och samtala om vardagliga ämnen. Kursen behandlar även portugisiskans spridning i världen och olika aspekter av kultur- och samhällsliv i länder där portugisiskan har en officiell ställning eller finns närvarande som minoritetsspråk eller invandrarspråk.

V19 Schema Kursplan och anmälan |

Kurslitteratur, se nedan