Kursen innehåller ett urval texter som behandlar portugisiskans spridning i världen och analyserar eller illustrerar olika aspekter av kultur- och samhällsliv i områden där portugisiskan har en officiell ställning eller finns närvarande som minoritetsspråk eller som invandrarspråk. Kursen lyfter fram kulturmöten i samtida och historiska sociokulturella kontexter och förbereder studenten för att närma sig portugisiskspråkiga miljöer ur ett interkulturellt perspektiv.

H17 Schema | Kursplan och anmälan

V18 Schema | Kursplan och anmälan