Kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen på 15 hp och två delkurser i portugisiska på vardera 7,5 hp. Studenten utför en begränsad forskningsuppgift med inriktning på språk, diskurs, litteratur eller samhälle. I introduktionen till examensarbetet förvärvas kunskaper om forskningsmetodik och normer för utformningen av vetenskapliga uppsatser.

H17 Schema | Kursplan och anmälan

V18 Schema | Kursplan och anmälan


Kurslitteratur, se nedan