Behörighet

Grundnivå (grundläggande behörighet)

Portugisiska i världen, 7.5 hp
Portugisiska I, 30 hp


Grundnivå (särskild behörighet)

Portugisiska II, 30 hp
Portugisiska III, 30 hp
Portugisiska - kandidatkurs, 30 hp


Avancerad nivå