I kursen får du en genomgång av andraspråksforskningens teorier och metoder och hur dessa teorier och metoder kan tillämpas på tillägnandet av spanska som främmandespråk. Kursen grundar sig på läsning av vetenskapliga artiklar. Redovisning sker i form av individuella presentationer av artiklarna och en avslutande hemuppgift. För att läsa kursen bör du ha en viss förtrogenhet med språkvetenskapliga begrepp.

H16 Schema | Kursplan och anmälan