Kursen innehåller systematisk träning i muntlig och särskilt skriftlig uttrycksfärdighet, kompletterad med grammatisk genomgång samt en introduktion till språkvetenskap tillämpad på spanska. Kursen ger kännedom om syntaktiska och diskursiva strukturer i spanska. I kursen ingår vidare en genomgång av de spanskspråkiga ländernas litteraturhistoria där moderna litterära texter analyseras med olika litteraturvetenskapliga metoder och sätts in i sitt historiska och  sociokulturella sammanhang. Det ingår även en genomgång av de spanskspråkiga ländernas nutida kultur- och samhällsförhållanden.
 

H17 | Schema Kursplan och anmälan

V18 | Schema Kursplan och anmälan

Kurslitteratur, se nedan