Kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen på 15 hp och två delkurser i spanska på 7,5 hp vardera. I examensarbetet ska du utföra en begränsad forskningsuppgift med inriktning på språk, diskurs, litteratur eller samhälle. Minst en av delkurserna bör ha en inriktning som svarar mot examensarbetets inriktning. I introduktionen till examensarbetet får du kunskaper om forskningsmetodik och normer för utformningen av vetenskapliga uppsatser.

H17 | Schema | kursplan och anmälan

V18 | Schema | kursplan och anmälan