Kursen är en introduktion till sociopragmatikens teori och metod samt gruppövningar baserade på delvis autentiskt språkmaterial. Tal- och skriftspråk analyseras utifrån ett sociopragmatiskt perspektiv. Särskilt studeras de extralingvistiska faktorer som påverkar kommunikationen och förklarar talarnas språkliga val och språkliga variation. Pragmatiska företeelser, som t ex artighet, uppmärksammas särskilt.

H16 Schema | Kursplan och anmälan

V16 Schema | Kursplan och anmälan