I kursen behandlas olika problem inom spansk syntax och pragmatik. Samspelet mellan språkets formella struktur och språkets funktioner som uttrycks- och kommunikationsmedel betonas särskilt. Läsning av vetenskapliga artiklar ingår och redovisning sker i form av individuella uppgifter. De områden som tas upp varierar från termin till termin.

Kursplan och anmälan